JDK 13: คุณสมบัติใหม่ใน Java 13

Java Development Kit (JDK) 13 ซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดของ Java มาตรฐานพร้อมให้ใช้งานแล้วในรูปแบบการผลิต ไฮไลต์รวมถึงการปรับปรุง Z Garbage Collector การแชร์ข้อมูลคลาสของแอปพลิเคชันและการแสดงตัวอย่างนิพจน์สวิตช์และบล็อกข้อความ 

ความสามารถหนึ่งที่เสนอสำหรับ JDK 13 แต่ไม่เคยถูกเพิ่มเข้าไปในรายการอย่างเป็นทางการjpackageเครื่องมือสำหรับการบรรจุแอปพลิเคชัน Java ที่มีอยู่ในตัวได้พลาดการตัด ไม่ได้อยู่ระหว่างการพิจารณา JDK 13 อีกต่อไป

จะดาวน์โหลด JDK 13 builds ได้ที่ไหน

คุณสามารถดาวน์โหลด JDK 13 builds ได้จากเว็บไซต์ jdk.java.net JDK 13 builds พร้อมใช้งานสำหรับ Linux, MacOS และ Windows